Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
ODSEK ZA TEHNOLOGIJU


Vojske Jugoslavije 12
p.p.50
19210 Bor

Telefon: (030) 424-555
Faks: (030) 421-078

 

 

 

T
E
H
N
O
L
O
G
I
J
A

D
A
N
A
S

O nama
Smerovi
Upis
Članovi odseka
Studentski servis


NOVI PROGRAM

Osnovne akademske studije
Diplomske akademske studije - master
Doktorske akademske studije


STARI PROGRAM

Redovne studije
Specijalističke studije
Magistarske studije
Doktorske studije


Novosti
Korisni linkovi

© Informaciono komunikaciona služba Tehničkog fakulteta u Boru, MMVI
Webmaster